M.D.B., s.r.o.

M.D.B., s.r.o.

maloobchodný predaj pohonných látok, sprostredkovanie obchodu a služieb, predaj dvojstopových motorových vozidiel, predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel, faktoring a forfaiting, finančný leasing, veľkoobchod a maloobchod-hutnícky materiál, obilie, osivo, krmivo, kvety, rastliny, živé zvieratá, potraviny, nápoje, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, zelenina, ovocie, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, potraviny, vrátane rýb, chobotnice a mäkkýše, mliekárske výrobky, vajcia, oleje, tuky, odevy, obuv, tovar pre domácnosť, porcelán, sklenené výrobky, tapety, čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, pevné, plynné a tekuté palivá, kovy a kovové rudy, drevo, stavebný, materiál, sanitárne zariadenia, laky a nátery, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, vzduchotechnické a klimatizačné zariadenia a komponenty, technológia veľkokuchýň, zariadenia obchodov, barov a reštaurácií, výťahy a zdvíhacie, zariadenia,

poslať správu
poslať správu
M.D.B., s.r.o.

Adresa M.D.B., s.r.o.

Vojenská 6
04001 Košice

Produkty a služby v CzechTrade

Korenie Korenie
Vyrábame približne 150 druhov korenia. Vyrábané korenie možno využiť pre ...

SlovakiaTrade > Obchodné služby > Zástava, leasing > M.D.B., s.r.o.